..........1С:Підприємство__________________________________________________________________________________________________________________________Прайс-лист


Типові продукти

Бухгалтерія
Доступ до демонстраційної інформаційної бази online

Бухгалтерія включає технологічну платформу "1С:Підприємство 8" і конфігурацію (прикладне рішення) "Бухгалтерія для України". Правила ведення обліку настроєно саме в конфігурації.
Бухгалтерія призначена для автоматизації бухгалтерського й податкового обліку, включно з підготовкою обов’язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: гуртову й роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включно з субкомісію), надання послуг, виробництво тощо. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

Функціональні можливості редакції 2.0:

 • Облік товарно-матеріальних цінностей
 • Складський облік
 • Облік торговельних операцій
 • Облік комісійної торгівлі
 • Облік банківських і касових операцій
 • Облік розрахунків із контрагентами
 • Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів
 • Облік основного й допоміжного виробництва
 • Облік напівфабрикатів
 • Облік непрямих витрат
 • Кадровий облік
 • Облік заробітної плати (спрощений)
 • Стандартні бухгалтерські та регламентовані звіти

Зарплата та управління персоналом

Програмний продукт Зарплата та управління персоналом включає технологічну платформу "1С:Підприємство 8" і конфігурацію (прикладне рішення) "Зарплата та управління персоналом для України".

Зарплата та управління персоналом - це потужний інструмент для реалізації кадрової політики підприємства, а також автоматизації різних служб підприємства, від служби управління персоналом і лінійних керівників до працівників бухгалтерії, по наступних напрямках:

 • Планування потреб в персоналі;
 • Забезпечення бізнесу кадрами;
 • Управління компетенціями та атестація працівників;
 • Управління навчанням персоналу;
 • Управління фінансовою мотивацією персоналу;
 • Ефективне планування зайнятості персоналу;
 • Облік кадрів і аналіз кадрового складу;трудові відносини, зокрема, кадрове діловодство;
 • Розрахунок заробітної плати персоналу;
 • Управління грошовими розрахунками з персоналом, зокрема, депонування;розрахунок регламентованих законодавством податків і внесків з фонду оплати праці;
 • Відображення нарахованої зарплати і податків у витратах підприємства.

Управління торговим підприємством

"Управління торговим підприємством" - універсальний програмний продукт для комплексної автоматизації підприємств, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності.

Прикладне рішення дозволяє автоматизувати завдання оперативного, управлінського, бухгалтерського і податкового обліку, обліку кадрів і розрахунку заробітної плати, аналізу і планування торгових операцій, підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності, що забезпечує ефективне управління сучасним торговим підприємством.
 • Управління продажами
 • Управління замовленнями покупців і внутрішніми замовленнями
 • Роздрібна торгівля
 • Ціноутворення
 • Управління закупівлями
 • Управління відносинами з покупцями і постачальниками (CRM)
 • Складський облік
 • Облік виробництва
 • Управління грошовими потоками підприємства
 • Управління взаєморозрахунками
 • Управління взаєморозрахунками з підзвітними особами
 • Управління персоналом і розрахунок зарплати
 • Кадровий облік і аналіз кадрового складу
 • Розрахунок заробітної плати
 • Регламентована звітність, вирахування регламентованих податків

Управління невеликою фірмою

Доступ до демонстраційної інформаційної бази online

"Управління невеликою фірмою" - це готове рішення для управління та обліку на підприємствах малого бізнесу. У програмі реалізовано все найнеобхідніше для нефіскального оперативного обліку, контролю, аналізу та планування на підприємствах з такими напрямами діяльності, як надання послуг (сервіс), підрядні (проектні) роботи, виробництво продукції, торгівля. Рішення допомагає підвищити ефективність роботи компанії, надаючи власникам і керівникам широкий спектр інструментів для управління, а співробітникам - нові можливості для продуктивної роботи. Рішення не перевантажено зайвим функціоналом, його можна легко налаштувати на особливості організації управління та обліку в компанії - це забезпечує можливість "швидкого старту" і зручність щоденної роботи. Програма реалізована повністю на керованих формах. Це дозволяє використовувати її в режимі товстого, тонкого або web клієнта, тобто працювати з системою з будь якої точки світу.

Функціональні можливості:

 • база клієнтів;
 • банківські і касові операції, клієнт-банк, платіжний календар;
 • розрахунки з контрагентами, персоналом;
 • облік матеріалів, товарів, продукції;
 • замовлення клієнтів, замовлення-наряди;
 • планування та облік виконання робіт і надання послуг;
 • планування та облік виробничих операцій;
 • планування завантаження ресурсів підприємства;
 • торгові операції, у тому числі роздрібні продажі;
 • облік персоналу, розрахунок заробітної плати;
 • облік витрат і розрахунок собівартості;
 • майно, капітал;
 • доходи, витрати, прибутки і збитки;
 • підготовка регламентованих звітів для ФОП на ССО;
 • фінансове планування (бюджетування) тощо.